Styrelse och stadgar

 
 

Årsmötet är Humlans högst beslutande organ och och det är där styrelsen väljs av föreningens medlemmar. Styrelsen beslutar om verksamhetens mål, verksamhetsplan, handlingsplan för jämställd verksamhet och budget samt inrättande av nya tjänster. Varje år sammanställs en verksamhetsberättelse om vad Humlan gjort och vad som hänt i föreningen.

Styrelse verksamhetsåret 2019

Ordförande Hanna Rutberg
Vice ordförande Daniel Wikström

Kassör Luka Anic
Sekreterare Mika Svanborg och Lotta Wiechel

Ledamot Joakim Lidström
Suppleant Viktor Asbaghi Sandström
Suppleant Elsa Larsson

Valberedning

Inger Holmberg
Elenor Nordström
David Forsman

Stadgar

Humlans stadgar 2017-08-22.pdf