Styrelse och stadgar

 
 

Årsmötet är Humlans högst beslutande organ och och det är där styrelsen väljs av föreningens medlemmar. Styrelsen beslutar om verksamhetens mål, verksamhetsplan, handlingsplan för jämställd verksamhet och budget samt inrättande av nya tjänster. Varje år sammanställs en verksamhetsberättelse om vad Humlan gjort och vad som hänt i föreningen.

Styrelse verksamhetsåret 2018

Ordförande Joakim Lidström
Vice ordförande Daniel Wikström

Kassör Hanna Rutberg
Sekreterare Lena Grundberg

Ledamot Anna Sahlén
Ledamot Jasmine Sahandi Nordstrand
Suppleant Lotta Wiechel

 

Valberedning

Inger Holmberg
Elenor Nordström
David Forsman