Humlans situation, vad händer?

HUMLANS FRAMTIDSUTSIKTER ÄR FORTFARANDE DYSTRA. MEN VI FÖRSÖKER HITTA SÄTT ATT RÄDDA FÖRENINGEN OCH VERKSAMHETEN.