Pressmeddelande måndag 26 november 2018

HUMLANS FRAMTID

I torsdags (22/11) tog Kulturnämnden vid Umeå Kommun beslutet att bevilja Humlan ett verksamhetsstöd för föreningen 2019 samt en engångssumma för att komma i balans med ekonomin. Att kulturföreningen Humlan får leva vidare efter en lång period av ovisshet är givetvis glädjande. Vi får nu chansen att fortsätta bidra till Umeås kulturliv utifrån de medel vi har tilldelats. Umeå Open har i många år varit central för verksamheten och det känns tråkigt att inte kunna göra festivalen nästa år. Vi hade hoppats på att få fortsätta den föryngrings- och förändringsprocess som vi redan inlett med festivalen. För fortfarande tror vi att Umeå behöver och förtjänar en ideell festival med lokal förankring och ny spännande musik i centrum. Men förutsättningarna för föreningen är nya och vi ska göra vårt bästa för att ta med oss engagemanget och entusiasmen till nya roliga arrangemang. 

Vi tar nu nya tag, bygger upp oss igen utifrån den grund som Humlan alltid vilat på. Planen är att satsa på att fostra nya arrangörer, fortsätta med mindre arrangemang och samarbeten med kommunens andra föreningar.

Umeå Humlan Kulturförening

Kontakt
Info@humlan.org
Nils Andrén
076-813 70 58