Pressmeddelande Fredag 26 oktober 2018

Humlans situation, vad händer?

I september lämnade vi in en ansökan om konkurs till tingsrätten. Då vi till en början saknade en del dokument som behövdes räknades det inte som en formell konkursansökan. Samtidigt fick vi indikationer som tände vårt hopp om ekonomiskt understöd. Därför har vi avvaktat med att lämna in den färdiga ansökan. Där befinner vi oss fortfarande.

Eftersom det saknas pengar ligger Humlans verksamhet nere, bortsett från det ideella styrelsearbetet. En del arrangemang som vi initierat tidigare kommer vi dock genomföra i samarbete med andra aktörer. Mattias Alkberg (15/12), Emil Jensen (1/12), Kraja (18/12) och Doc Lounge kommer vi därför genomföra som stolt samarbetspart. Det ekonomiska ansvaret och övergripande ansvar för arrangemangen ligger hos samarbetspartners. Detta möjliggörs genom snälla vänner på Umeå Teaterförening, Doc Lounge Umeå, Studiefrämjandet Umeå, Studieförbundet Bilda, Umeå Folkmusikförening och Väven.

Humlan kommer att bidra med ideellt arbete kring arrangemangen.

Fortfarande undersöker vi om vi kan hitta en väg ut ur vår ekonomiska kris, men läget är dystert.

Umeå Humlan Kulturförening

Kontakt
Info@humlan.org
Nils Andrén
076-813 70 58