Pressmeddelande Torsdag 17 maj 2018

Umeå Kulturförening Humlan i akut behov av ekonomiskt stöd

Umeå Kulturförening Humlan befinner sig i en akut ekonomisk kris. Utan understöd kommer föreningen vara tvungen att lägga ner sin nuvarande verksamhet.

Humlan är en ideell förening som har funnits sedan 1981 som verkar för att skapa ett attraktivt kulturutbud i Umeå och i förlängningen för att bibehålla Umeås status som en levande kultur- och musikstad. De arrangemang som är planerade för i höst, Medborgarbandet och Mattias Alkbergs föreställning ”Alla är sämst” kommer att genomföras oberoende av Humlans vara eller icke vara.

Humlan har under en tid varit i diskussion med representanter från Umeå kommun för att hitta lösningar på den ekonomiska situationen. Idag torsdag 17 maj har vi försett ledamöter i kulturnämnden och kommunstyrelsen med en skrivelse där vi vädjar om ekonomiskt stöd för att stabilisera ekonomin och skapa en hållbar verksamhet framgent. I en tid där det råder brist på lokaler för den fria kulturen och förändringar av stadsbilden försvårar för arrangörer är föreningar som Humlan viktigare än någonsin.

Tillsammans med andra ideella föreningar och aktörer har föreningen bidragit till bilden av Umeå som en levande kulturstad med en aktiv stadsmiljö. Inklusive festivalen Umeå Open arrangerar föreningen årligen ett hundratal konserter, spelningar och andra kulturhändelser.

Humlans ekonomiska situation har sedan 2014 blivit alltmer ansträngd. De extra bidrag och den omsättning som tillkom under Kulturhuvudstadsåret uteblev under 2015 och föreningen hade svårt att ställa om från en verksamhet med många arrangemang och fler anställda under Kulturhuvudstadsåret. Detta tillsammans med en förändrad kulturgeografi, där verksamheter och kulturlokaler flyttats från centrum eller lagts ned har slagit undan benen för föreningens traditionellt sett breda bas av gräsrotsdriven verksamhet.

Parallellt har vi kunnat se stora förändringar inom livebranschen och publikens kulturkonsumtion. Allt detta är utmaningar som föreningen inte haft tid och möjlighet att analysera och utveckla i nog hög takt för att ta sig ur den ansträngda situation som föreningen hamnat i och istället bygga en hållbar verksamhet.

De senaste åren har varit turbulenta för föreningen. Personalbyten och långa sjukskrivningar har medfört att verksamheten haft svårt att hitta stabilitet och ägna sig åt långsiktig planering och utvärdering, vilket än mer bidragit till den nuvarande situationen.

Det har vidtagits åtgärder för att ställa om verksamheten som redan gett utdelning. Trots detta behöver Humlan nu ekonomiskt tillskott för att få en stabil grund att stå på och kunna anställa personal för att genomföra ytterligare omställningar av verksamheten för att föreningen ska kunna verka på ett ekonomiskt hållbart sätt framgent.


 

Umeå Humlan Kulturförening

 

Kontakt
Info@humlan.org
Nils Andrén
076-813 70 58