Styrelse och stadgar

 
 

Årsmötet är Humlans högst beslutande organ och och det är där styrelsen väljs av föreningens medlemmar. Styrelsen beslutar om verksamhetens mål, verksamhetsplan, handlingsplan för jämställd verksamhet och budget samt inrättande av nya tjänster. Varje år sammanställs en verksamhetsberättelse om vad Humlan gjort och vad som hänt i föreningen.

Styrelse verksamhetsåret 2017

Ordförande Åse Thelander
Vice ordförande Maja Rintala

Sekreterare Lena Grundberg
Kassör Anna Sahlén

Ledamot Joakim Lidström
Ledamot Martina Lindberg

Suppleant Patrik Wallström
Suppleant Jasmine Sahandi Nordstrand

 

Valberedning

Inger Holmberg
Elenor Nordström
David Forsman