Back to All Events

Årsmöte för Umeå Kulturförening Humlan

Dags för föreningens årsmöte

Den 13e mars välkomnar vi alla medlemmar till Kulturhuset Klossen Ålidhem. Perfekt tillfälle att göra sin röst hörd, hejja på gammal & purfärsk styrelsen to be samt dricka en fin kopp kaffe med kaka!
Årsmöteshandlingar skickas på begäran. 

Motioner skall vara styrelsen till handa senast 6e mars. Motioner skickas till styrelse@humlan.org

Har ni några frågor, funderingar elller allergier som är bra att veta inför fika, vänligen kontakta kontoret: nils.andren@humlan.org

Välkomna!


Kallelse & dagordning till årsmöte för Humlan 2018

Medlemmar i Umeå Kulturförening Humlan kallas härmed till årsmöte. Motioner skall skickas till tyrelse@humlan.or senast 1 vecka innan mötet.

Datum: tisdag 13 mars 2018
Tid: 18:30

Plats: Kulturhuset Klossen,  EKONOMSTRÅKET 6, 907 30 Umeå

§ 1 Mötets öppnande
§ 2 Val av mötesordförande och mötessekreterare
§ 3 Val av protokolljusterare tillika rösträknare
§ 4 Fastställande av dagordning
§ 5 Fastställande av röstlängd
§ 6 Fråga om årsmötets behöriga utlysande
§ 7 Verksamhetsberättelse samt ekonomisk berättelse
§ 8 Revisionsberättelse och fastställande av balansräkning
§ 9 Fråga om ansvarsfrihet för den avgående styrelsen
§ 10 Föredragande av verksamhetsplan
§ 11 Val av ordförande
§ 12 Val av övriga ledamöter samt suppleanter
§ 13 Val av två revisorer
§ 14 Val av valberedning
§ 15 Övriga ärenden
§ 16 Årsmötets avslutande

Earlier Event: March 8
Tomas Andersson Wij
Later Event: March 18
Rickard Söderberg är Gaytenor