Mar
13
6:30 PM18:30

Årsmöte för Umeå Kulturförening Humlan

Dags för föreningens årsmöte

Den 13e mars välkomnar vi alla medlemmar till Kulturhuset Klossen Ålidhem. Perfekt tillfälle att göra sin röst hörd, hejja på gammal & purfärsk styrelsen to be samt dricka en fin kopp kaffe med kaka!
Årsmöteshandlingar skickas på begäran. 

Motioner skall vara styrelsen till handa senast 6e mars. Motioner skickas till styrelse@humlan.org

Har ni några frågor, funderingar elller allergier som är bra att veta inför fika, vänligen kontakta kontoret: nils.andren@humlan.org

Välkomna!


Kallelse & dagordning till årsmöte för Humlan 2018

Medlemmar i Umeå Kulturförening Humlan kallas härmed till årsmöte. Motioner skall skickas till tyrelse@humlan.or senast 1 vecka innan mötet.

Datum: tisdag 13 mars 2018
Tid: 18:30

Plats: Kulturhuset Klossen,  EKONOMSTRÅKET 6, 907 30 Umeå

§ 1 Mötets öppnande
§ 2 Val av mötesordförande och mötessekreterare
§ 3 Val av protokolljusterare tillika rösträknare
§ 4 Fastställande av dagordning
§ 5 Fastställande av röstlängd
§ 6 Fråga om årsmötets behöriga utlysande
§ 7 Verksamhetsberättelse samt ekonomisk berättelse
§ 8 Revisionsberättelse och fastställande av balansräkning
§ 9 Fråga om ansvarsfrihet för den avgående styrelsen
§ 10 Föredragande av verksamhetsplan
§ 11 Val av ordförande
§ 12 Val av övriga ledamöter samt suppleanter
§ 13 Val av två revisorer
§ 14 Val av valberedning
§ 15 Övriga ärenden
§ 16 Årsmötets avslutande

View Event →