Information

In english below

På grund av festivalens utformning är man ej garanterad plats vid respektive scen (Gäller ej konserten med Plura och Carla). Kom i god tid till den konsert du helst vill se.

Åldersgränser

13års åldergräns utan undantag gäller om inte annat anges. Detta i enighet med myndigheters riktlinjer gällande ljudnivåer, Detta är också en del av festivalens arbete för hälsa och miljö. Det är viktigt att kunna legitimera sig. Ta med legitimation.

Festivalområde

Måndag 1 april, information saknas

Tisdag 2 april, Tegs kyrka, dörrarna öppnar 19:00, My Sound of Silence 19:30, Plura o Carla 20:00

Onsdag 3 april, Hamnmagasinet, dörrarna öppnar 19:30, musiken startar 20:30

Torsdag 4 april, Scharinska, dörrarna öppnar 19:00, Obs 18års åldersgräns.

Fredag och Lördag, 5-6 april Umeå Folkets Hus 19:00-02:00 samt gratis dagsprogram 11:30-15:00 med bl a Expo och Özz Nüjen.

Kontakt

Kontakt: info@umeaopen.se
Funktionärsfrågor: funkis@umeaopen.se,
Press och ackrediteringsfrågor: press@umeaopen.se

Alkohol

Utskänkning för er över 18 år i Umeå Folkets Hus sker i avgränsade områden med ålderskontroll.
Det är absolut förbjudet att medföra egen alkohol i de lokaler som festivalen andvänder. Märkbart berusade personer nekas tillträde till Umeå Folkets Hus lokaler och personer under 18 år måste vara nyktra.

Biljetten

Din biljett och ditt armband är värdehandlingar och ersätts ej om du tappar bort dem. Innehav av förfalskade leg, biljetter eller armband leder till polisanmälan.

INFORMATION IN ENGLISH

Due to the shape of the festival we can not guarantee a place to the stages (does not apply on the concert with Plura and Carla). So be on time for the concert that you really want to see.

Age limits

You must be over 13 years old, if not stated otherwise. This is due to the sound level guidelines from the goverment in Sweden, it’s also a part of the festivals work for health and environment. It’s important to be able and to show identification, so bring your ID.

Festival site

Monday 1 april, missing information.

Tuesday 2 april, Tegs Kyrka

Wednesday 3 april, Hamnmagasinet.

Thursday 4 april, Scharinska.

Friday and Saturday, 5-6 april Umeå Folkets Hus.

Contact information

Contact: info@umeaopen.se Volunteer questions: funkis@umeaopen.se Press and accreditation questions: press@umeaopen.se

Alcohol

For those over 18 years old there are areas where alcohol is served in Umeå Folkets hus with age control. It is not premitted to bring your own alcohol in to the premises that the festival is using. Noticeable intoxicated people will be denied access to Umeå Folkets Hus premises and people under 18 years old have to be sober.

Tickets

Your ticket and wristband are valuable documents and won’t be replaced if you lose it. Possession of false ID, tickets or wristbands will be reported to the police.

Aktuellt

Flyg till Umeå Open med Malmö Aviation.

Du som har en festivalbiljett kan flyga billigt till Umeå Open med Malmö Aviation.

Klicka här för erbjudande

Lyssna och titta

Umeå Studentradio [102,3 MHz] och Piteå FM 92,8 MHz] sänder live från festivalen. Hammock Sessions, P3 och LivestageTV spelar in.

Sponsorer

Titelsponsor

Mediapartner/ Huvudsponsor

Huvudsponsorer

Festivalsponsorer

Festivalleverantörer

Ume Audio System AB

UPAB

2013-12-16

Ny hemsida!Information om Umeå Open Grand Slam 2014 hittar du på vår sprillans nya webbsida som finns på adressen www.umeaopen ...

2013-04-15

Tack för i år! Här är årets festivalbilder!

Om du också längtar tillbaka till årets Umeå Open-festival, kan du spana igenom vårt fotoalbum på facebook och få hjälp ...

2013-04-04

Burning Hearts ersätter Say Lou Lou

Vi har precis nåtts av nyheten att Say Lou Lou kommer att ställa in sin konsert på årets Umeå Open ...